Inhalt

Žofínský prales E-mail
Dnešní národní přírodní rezervace Žofínský prales se rozkládá poblíž bývalé osady Žofín v Novohradských horách ležící asi 10 km jihovýchodně od Benešova nad Černou.

ImageNárodní přírodní rezervace má dnes rozlohu 99,8 ha (při vyhlášení měla 98 ha), z toho 44 ha tvoří původní prales. Dominantní dřevinou v pralese je buk s vtroušeným smrkem a jedlí. Jedle zde byla v minulosti hojnější a patřila k největším a nejstarším stromům pralesa. Žofínská "královna jedlí", která se nacházela v jižní, nejvýše položené části, byla zlomena při prudkém poryvu větru v roce 1975. 425 let starý strom byl 51 m vysoký a obsahoval 44 m krychlových dřeva. Prales byl zejména v poválečných dobách značně poškozován přemnoženými stavy jelení zvěře.
ImagePřístup k rezervaci umožňuje lesní cesta ze Žofína. Asi 500 m od západního okraje rezervace vede trasa zelené turistické značky z Pohorské Vsi do Hojné Vody.

Nejstarší dřeviny jsou 300 - 400 let staré a jsou to smrky a jedle. Od 18. - 19. století až po součastnost je na většině území zaznamenán nepřetržitý vývoj pralesa bez jakýkoliv zásahů. Mezi stromy dominuje buk, v podstatně menším počtu se vyskytuje smrk a jedle a vzácně i javor klen a jilm drsný. Hercynské oblasti jsou perfektní ukázkou horských květnatých bučin a jedlobučin.
ImageMezi květnaté bučiny vyskytující se v pralese je bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), žindava evropská (Sanicula europaea), kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), kostival hlíznatý (Symphytum tuberosum). Podél potoků, kde je vlhčí půda roste bika lesní (Luzula sylvatica), dřípatka horská (Soldanella montana), třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa).
 
powered and designed by Alwar Digital